top of page

Scheidingsmediation 

Mediation is niets anders dan bemiddeling tussen partijen. De neutrale en onpartijdige mediator brengt partijen die een geschil of conflict hebben met elkaar in gesprek. Het kan gaan om een onenigheid op het werk, in de familie, het gezin of een burenruzie. Eigenlijk alle situaties waarin mensen bij elkaar komen en het contact niet (meer) soepel loopt. Mijn doel is partijen samen tot een oplossing te laten komen en de communicatie te verbeteren. De oplossing kan ook zijn hoe elkaar goed los te laten. 

Scheiden en mediation

Als jullie de wens hebben de relatie na een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwoning, te beëindigen dan kiezen jullie voor scheidingsmediation. Dit kan alleen als jullie hier samen voor kiezen. Hierdoor is de scheiding goedkoper en sneller geregeld dan een tijdrovende en juridische strijd met twee advocaten. Als scheidingsspecialist en mediator begeleid ik het scheidingsproces. Ik ben onpartijdig en onafhankelijk en behartig de belangen van alle betrokken partijen. 

Scheiden en eigen woning, hypotheek en pensioen

Samen bespreken we alle aspecten die geregeld moeten worden; de woning, verdeling van de spullen, de hypotheek en de pensioenen. Het is voor mij niet belangrijk welke oplossingen jullie kiezen. Wat ik wel van belang vind, is dat jullie achter de oplossingen staan en dat jullie begrijpen wat de fiscale en juridische gevolgen hiervan zijn. Ik geef jullie de informatie en begeleiding die nodig is om de juiste keuzes te maken.


Scheiden en kinderen

Als jullie minderjarige kinderen hebben dan kijken we samen hoe jullie na de scheiding het ouderschap kunnen en willen voortzetten. Samen stellen wij een toekomstbestendig ouderschapsplan op.

iphone panama 2019 772.JPG
bottom of page